سلامت کودکان مامایی

بررسی تکامل بچه تا ۵سالگی

نمو بچه به سه مرحله تقسیم میشود: ۱_حرکات آشکار(Gross motor)۲_حرکات ظریف(Fine motor)۳_حرکات صحبت کردن(Language) سن تولد:حرکات آشکار(Gross motor) ۲ماهگی:سر در وضعیت نشسته،ثابت است. ۳ماهگی:وقتی به وضعیت نشسته کشیده می شود سر به عقب نمی افتد. بین ۲الی۴ماهگی:گردن میگیرد. ۴ماهگی:رفلکس tonic neckشروع به ازبین رفتن میکند. ۶ماهگی:رفلکس tonic neck کاملا ازبین می رود. ۶/۵ماهگی:روی شکم غلت […]

پیشنهاد سایت چمونه روانشناسی و سلامت روان سلامت کودکان

ده نکته مهم برای تربیت فرزندان

در این مقاله گزیده‌ای از نکاتی را مرور می‌کنیم که متخصصین سایت چمونه اعم از متخصصان اطفال، روان‌شناسان رشد و مربیان برای تربیت فرزندان، به والدین پیشنهاد داده‌اند تا کودکانی سالم و شاد داشته باشند. شما می‌توانید با استفاده از این ۵۰ نکته رابطه‌ی بهتری با کودک خود برقرار کنید، شادی بیشتری به زندگی او بیاورید، او را برای موفقیت‌های آینده در زندگی آماده کنید و در نهایت پدر و مادری عالی باشید.